Almindelig Forvaltningsret

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Almindelig Forvaltningsret

Almindelig Forvaltningsret

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

70.00 USD

Year:

2013

Language:

Danish

Edition:

-

ISBN:

-

Publisher:

DJØF/Jurist- og Økonomforbundets Forlag

eISBN:

9788757496437

See details

About this book

"Almindelig Forvaltningsret" er en lærebog i de grundlæggende forvaltningsretlige regler. Bogen er udarbejdet med henblik på pensum i forvaltningsret på jurastudiet, men kan ligeledes anvendes af praktikere. I denne 3. udgave er der taget højde for den nye offentlighedslov og ændringerne i forvaltningsloven, som træder i kraft pr. 1. januar 2014.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.