Almindelig kontraktsret

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Almindelig kontraktsret

Almindelig kontraktsret

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

51.00 USD

Year:

2015

Language:

Danish

Edition:

-

ISBN:

9788757433500

Publisher:

DJØF/Jurist- og Økonomforbundets Forlag

eISBN:

9788757497625

See details

About this book

Få et overblik over almindelig praksis i forhold til kontraktsret med bogen Almindelig kontraktsret, der på systematisk vis gennemgår alle aspekter fra udfærdigelse, over handlefrihed, gyldighed og fortolkning. Det er nemt at finde svar i bogen på enhver problemstilling via en fyldig indholdsfortegnelse, der tilbyder et godt overblik og mulighed for at benytte bogen som opslagsværk. Herudover findes der et domsregister til slut i bogen, der giver et godt sammenligningsgrundlag til lignende sager.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.