Lærebog i erstatningsret

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

70.00 USD

Year:

2015

Language:

Danish

Edition:

-

ISBN:

9788757443080

Publisher:

DJØF/Jurist- og Økonomforbundets Forlag

eISBN:

9788757497700

See details

About this book

Lærebog i erstatningsret er ajourført i forhold til gældende retspraksis, lovgivning og litteratur. Bogen giver læseren en solid indførsel i erstatningsret. Eftersom der ikke som sådan eksisterer andre (ajourførte) fremstillinger af de almindelige erstatningsretlige regler, er det ligeledes tilstræbt, at sammensætte en udførlig fremstilling, der også vil appellere til praktikeren. Det bliver derfor svært at undgå, at bogen bliver af et vist omfang - særligt grundet den stadigt mere omfattende lovregulering på området. Bogen er målrettet jurastudiet, men kan selvfølgelig ligeledes benyttes på andre studier med en juridisk profil.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.