Det affektive arbejde

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Det affektive arbejde

Det affektive arbejde

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

24.00 USD

Store price:

27.00 USD

You save 3.00 USD (11%)

Year:

2012

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788759316726

Publisher:

Samfundslitteratur

eISBN:

9788759324363

See details

About this book

Med forandringer af velfærdsstaten ændres vilkårene for arbejdet med uddannelse, sundhed og social indsats. Velfærdsorganisationerne spændes ud mellem forvaltningsfornuft, faglig fornuft og forretningsfornuft. Arbejdsopgaver mangedobles, og de professionelle udfordres af nye krav om evaluering, evidens og etisk stillingtagen.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.