Grundbog i kulturforståelse

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Grundbog i kulturforståelse

Grundbog i kulturforståelse -

Search across all content

Digital textbooks

Sorry, you cannot buy this book in your region yet


Year:

2018

Language:

Danish

Edition:

3

ISBN:

9788759329856

Publisher:

Samfundslitteratur

eISBN:

9788759332139

See details

About this book

Kulturforståelse' handler om at have respekt for andre menneskers syn på virkeligheden, selvom dette syn til tider strider mod ens egne erfaringer, værdier og opfattelser af virkeligheden. ben Jensen giver i denne opdaterede udgave af Grundbog i Kulturforståelse en række faglige greb til at forstå relationer i multikulturelle samfund. Hun diskuterer endvidere, hvilken betydning kulturbegreber har for vores forståelse af hinanden i multikulturelle samfund. Hvordan kan vi undgå at skabe stereotype billeder af hinanden? Og hvordan kan vi udnytte hinandens interkulturelle kompetencer?

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.