Materialitet

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Materialitet

Materialitet - en indføring i kultur, identitet og teknologi

Search across all content

Digital textbooks

Sorry, you cannot buy this book in your region yet


Year:

2018

Language:

Danish

Edition:

2

ISBN:

9788759333242

Publisher:

Samfundslitteratur

eISBN:

9788759333310

See details

About this book

Materialitet er en indføring i studiet af kultur, identitet og teknologi set gennem de fysiske genstande og fænomener, som omgærder menneskers sociale virkelighed. Denne bog tager afsæt i de seneste årtiers flerfaglige perspektiver på studiet af ting og trækker på en bred vifte af faglige tilgange, mens den indkredser, hvordan materiel kultur er med til at definere menneskers handlinger og forståelse af kulturelle og identitetsmæssige verdener. Som den første tværfaglige, dansksprogede lærebog introducerer Materialitet et udvalg af begreber og problemstillinger, som er centrale i materialitetsstudierne: teknologi, tingenes agens, rum, forbrug, forfald og etik.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.