Relationer

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Relationer

Relationer - Kommunikation, interaktion, dialog, anerkendelse og narrativer

Search across all content

Digital textbooks

Sorry, you cannot buy this book in your region yet


Year:

2019

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788759330111

Publisher:

Samfundslitteratur

eISBN:

9788759334089

See details

About this book

RELATIONER er en bog om relationer som kontekst for professionsudøvelse. Den har fokus på betydningen af sociale relationer mellem mennesker i almindelighed og mellem fagpersoner og den Anden i særdeleshed. Det gælder, hvad enten den Anden er barnet, eleven, patienten eller borgeren. Den grundlæggende konstellation i professionsudøvelsen bestemmes i bogen som en treleddet størrelse mellem dig, et fælles tredje (det, man er sammen om: indholdet) og den Anden. Denne triade belyses gennem bogens fem kapitler. Det er fremstillingens præmis, at udøvelsen af de forskellige relationsprofessioner indebærer kommunikation, interaktion og narrativer, og at det ideelt bør indebære dialog og anerkendelse også. De fem områder har fået hvert deres kapitel i bogen: Kommunikation i relationer, Interaktion i relationer, Dialog i relationer, Anerkendelse i relationer og Narrativer i relationer. De enkelte kapitler kan læses hver for sig eller sammenhængende som fem perspektiver på relationer og professionsudøvelse. Hvert kapitel formulerer nogle relationelle forholdemåder og færdigheder, hvis enhed siges at kendetegne en professionel professionsudøvelse.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.