Bagom Corporate Communication

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Bagom Corporate Communication

Bagom Corporate Communication

Search across all content

Digital textbooks

Sorry, you cannot buy this book in your region yet


Year:

2008

Language:

Danish

Edition:

2

ISBN:

9788759313848

Publisher:

Samfundslitteratur

eISBN:

9788759335192

See details

About this book

Stadig flere virksomheder betragter corporate communication som en afgørende dimension af deres ledelsespraksis. Men hvor kommer begrebet fra, hvilke aktiviteter rummer det, og hvad indebærer det for de virksomheder, der bekender sig til en sådan kommunikationsmåde? Corporate communication bygger på forestillingen om, at virksomheden kan kommunikere som en samlet enhed - at den kan tale med én stemme. I denne bog spørger forfatterne, hvad en sådan disciplinering gør ved organisationen, dens smidighed og dens forhold til medarbejderne? Med afsæt i en kropsmetaforik analyseres corporate communication både forfra og bagfra. I modsætning til andre bøger om emnet tager denne bog ikke for givet, at der nødvendigvis skal være sammenhæng i alt det, som virksomheden siger og gør. Over for denne konventionelle antagelse viser forfatterne, at kommunikationen altid rummer brudflader - mellem front stage og back stage, mellem forskellige afdelinger, professioner og situationer, og mellem det, der hidtil er blevet sagt, og det, man gerne vil sige fremover. Det er ofte i disse brudflader, at dynamikken opstår.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.