Undersøgelsesmetoder i sundhedsfagligt arbejde

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

 Undersøgelsesmetoder i sundhedsfagligt arbejde

Undersøgelsesmetoder i sundhedsfagligt arbejde - En grundbog

Search across all content

Digital textbooks

Sorry, you cannot buy this book in your region yet


Year:

2019

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788759332009

Publisher:

Samfundslitteratur

eISBN:

9788759335338

See details

About this book

Fremtidens sundhedsprofessionelle skal være i stand til at identificere, analysere, udvikle og forbedre egen kliniske praksis. I denne enkle introduktion til metodelære viser forfatterne hvordan. I bogen udfolder forfatterne en række eksempler på metoder til at undersøge praksis. Det gør de med udgangspunkt i konkrete eksempler på kliniske problemstillinger, som de undersøger med ønsket om at forstå og forklare, for efterfølgende at sætte læseren i stand til at kunne handle i forhold til problemstillingerne. Metoderne udgør samlet en videnskabeligt funderet værktøjskasse til brug i uddannelse og klinik. Metoderne er: Narrativ, kropsfænomenologisk og hermeneutisk metode (del 1), Dokumentanalyse, deltagerobservation og fokusgruppeinterview (del 2) og Systematisk litteraturstudie, statistisk analyse og eksperimentel metode (del 3). UNDERSØGELSESMETODER I SUNDHEDSFAGLIGT ARBEJDE er skrevet af undervisere og forskere på sundhedsuddannelserne ved Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon. Bogen henvender sig til professionsbachelorstuderende ved sundhedsuddannelserne og til sundhedsprofessionelle i klinisk praksis.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.