Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne, 2. oplag

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne, 2. oplag

Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne, 2. oplag - Håndbog i opgaveskrivning og metode

Search across all content

Digital textbooks

Sorry, you cannot buy this book in your region yet


Year:

2019

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788759311851

Publisher:

Samfundslitteratur

eISBN:

9788759335666

See details

About this book

Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne er en håndbog i metode og opgaveskrivning. Den er en håndsrækning til hvordan du videnskabeligt gennemfører en sundhedsfaglig undersøgelse, og hvordan du dokumenterer den i dit bachelorprojekt som en videnskabelig tekst. Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne er en brugsbog som hjælper dig med at: Problemformulere og styre skriveprocessen, Vælge egnede metoder til din undersøgelse, Bruge både kvalitative og kvantitative metoder, Vælge, formulere og bruge dit videnskabsteoretiske standpunkt, Skriftligt dokumentere din undersøgelse på videnskabelig måde, Strukturere dit projekt på mikro- og makroniveau, Analysere, diskutere, argumentere, konkludere og perspektivere,Skrive i et fagligt og videnskabeligt sprog,Bruge vejledning godt, Fremstille dit projekt mundtligt ved eksamen og Formidle dit projekt i faglige artikler og i mundtlige konference- og seminaroplæg. Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne er en brugsbog som hjælper dig med at problemformulere og styre skriveprocessen, vælge egnede metoder til din undersøgelse, bruge både kvalitative og kvantitative metoder,

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.