Humorsocialisering

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Humorsocialisering

Humorsocialisering - Hvorfor er danskerne (ikke) så sjove (som de selv tror)?

Search across all content

Digital textbooks

Sorry, you cannot buy this book in your region yet


Year:

2019

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788759332795

Publisher:

Samfundslitteratur

eISBN:

9788759335741

See details

About this book

Alle ved noget om humor. Alle har oplevelser med og holdninger til humor. Især til andres. Det skorter heller ikke på forklaringer, modeller og teorier hos humorforskere før og nu. Denne bog lægger et klart snit ved at præsentere og underbygge en hypotese om at vores danske og andre folks nationale humor er formet gennem en given humorsocialisering i et samspil mellem det sprog, vi taler, og det samfund, vi vokser op i. Det er derfor, vi selv synes, vi er sjove, og at andre ikke nødvendigvis mener det samme. Læseren bliver ført ved hånden gennem en række humor-, sprog- og samfundsteorier. Hele tiden med kursen fast rettet mod denne humorsocialisering, der også indebærer, at man kan socialiseres til andre folks humor. Man kan aflære dele af sin egen humoradfærd og tilnærme sig andres. Bogen handler således også om, hvordan man på tværs af sprog og kulturer kan lære at undgå humorens faldgruber og i stedet udnytte den positivt i professionelle sammenhænge. Lita Lundquist, professor emeritus ved CBS, har forsket og undervist i næsten alle sprogvidenskabens discipliner og publiceret artikler og bøger inden for bl.a. tekstlingvistik, pragmatik, erhvervssprog, fremmedsprogsdidaktik og oversættelsesteori og -praksis. Lita Lundquist er tilknyttet CBS Center for Civilsamfundsstudier, hvor hun har anlagt et stadigt skarpere fokus på, hvordan sprog former tale, tekst og tanke og i et videre perspektiv påvirker vores måde at leve sammen på.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.