Kommunikativ ledelse - fra mistillid til tillid

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Kommunikativ ledelse - fra mistillid til tillid

Kommunikativ ledelse - fra mistillid til tillid

Search across all content

Digital textbooks

Sorry, you cannot buy this book in your region yet


Year:

2014

Language:

Danish

Edition:

2

ISBN:

9788759316580

Publisher:

Samfundslitteratur

eISBN:

9788759336090

See details

About this book

Kapitel 9 fra Ledelse og organisation – forandringer og udfordringer. Organisationer og forventningerne til god ledelse forandrer sig hurtigere end nogensinde før. Ledelse og organisation – forandringer og udfordringer sætter fokus på den kompleksitet og den mangfoldighed af perspektiver og tilgange til organisationsfeltet, som er nødvendig for at indfange organisationen og de daglige og strategiske udfordringer, som lederen møder. Bogen adskiller sig fra de fleste eksisterende organisationsteoretiske lærebøger ved at indtænke organisationen og dennes udvikling i en ledelsesmæssig kontekst. Forfatterne belyser organisationen i forhold til de rammer, der gives for ledelse i dag, og de udviklingsmønstre, der tegner sig for ledelse fremover. Bogen giver en grundig indføring i centrale temaer og behandler såvel klassiske som nye teorier. I denne 2. udgave er alle kapitler revideret, og nye kapitler om organisationskultur, cocreation og strategisk ledelse i et netværksperspektiv er kommet til. Ledelse og organisation – forandringer og udfordringer henvender sig først og fremmest til studerende på lederuddannelser på diplom og bachelorniveau og på andre videregående uddannelser, hvor der undervises i organisationsteori i en ledelsesmæssig kontekst. Men bogen kan også med fordel læses af andre med interesse for ledelse og organisation. Bogens forfattere har alle en baggrund i organisationsforskning, ledelse og ledelsesrådgivning og repræsenterer tilsammen mange års forskning og praktisk erfaring med ledelse og organisation. Med bogen giver de et spændende indblik i feltet for både den studerende og den erfarne leder

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.