Kulturmøder i sygeplejen

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Kulturmøder i sygeplejen

Kulturmøder i sygeplejen -

Search across all content

Digital textbooks

Sorry, you cannot buy this book in your region yet


Year:

2020

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788759334546

Publisher:

Samfundslitteratur

eISBN:

9788759336120

See details

About this book

Vellykkede kulturmøder i sygeplejen opstår i en proces, hvor sygeplejersken anerkender minoritetsetniske patienter som individer og samtidig reflekterer over sin egen baggrund og dennes betydning for kulturmødet. Forfatterne ønsker med denne bog at give sygeplejestuderende interkulturelle sygeplejefaglige kompetencer som et fundament for at skabe sunde kulturmøder og yde den bedst mulige personcentrerede pleje. Kulturmøder i sygeplejen er en praktisk håndbog, som sygeplejestuderende og andre sundhedsprofessionelle let kan omsætte til egen praksis. Bogen indeholder kapitler om etnicitet, kultur og interkulturel kommunikation fulgt af kapitler om brug af tolke, kulturmøder i relation til patienter med diabetes og kulturmøder i psykiatrien. Det afsluttende kapitel indledes med en præsentation af den didaktiske model SUND og afsluttes med en række andre eksperters perspektiver på kulturmøder. Bogen henvender sig til sygeplejestuderende, undervisere og kliniske vejledere. Andre sundhedsprofessionelle kan dog med fordel læse med.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.