Skattemæssige afskrivninger

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Skattemæssige afskrivninger

Skattemæssige afskrivninger - - skemadel

Search across all content

Digital textbooks

Sorry, you cannot buy this book in your region yet


Year:

2020

Language:

Danish

Edition:

6

ISBN:

9788759335994

Publisher:

Samfundslitteratur

eISBN:

9788759336410

See details

About this book

SKATTEMÆSSIGE AFSKRIVNINGER - SKEMADEL giver ved hjælp af skematiske opstillinger og taleksempler en detaljeret gennemgang af gældende regler for skattemæssige afskrivninger, herunder samspillet mellem genvundne afskrivninger og ejendomsavance, opgørelse af ejendomsavancebeskatning ved salg af fast ejendom, skattemæssige afskrivninger i specielle situationer som fx ved ind- og udtræden af sambeskatning af selskaber, dødsboer samt beskatning af gæld i fast ejendom. Bogen har af hensyn til overskueligheden kun begrænsede tekstafsnit og henvender sig til alle, der har et forhåndskendskab til reglerne inden for de pågældende områder af skattelovgivningen. Bogen vil kunne finde anvendelse ved læreanstalter og blandt praktikere, først og fremmest revisorer og advokater, men også ansatte i regnskabsafdelinger i større virksomheder og ansatte i Skattestyrelsen. Bogen kan hensigtsmæssigt anvendes i kombination med Skattemæssige afskrivninger - tekstdel, udgivet på samme forlag, som gennemgår de behandlede emneområder. For læsere uden særlige forkundskaber vil læsning af både skemadel og tekstdel være det mest optimale. Bogens forfattere er begge ansat som eksterne lektorer på CBS ved Institut for Regnskab.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.