Dansk erhvervsret

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

70.00 USD

Year:

2017

Language:

Danish

Edition:

-

ISBN:

-

Publisher:

DJØF/Jurist- og Økonomforbundets Forlag

eISBN:

9788771981230

See details

About this book

Dansk erhvervsret er et ikke særlig præcist afgrænset juridisk område, men kendetegnes umiddelbart ved de retsregler, der er af særlig betydning for udøvelse af erhvervsvirksomhed. Bogen giver god indsigt i de love, der påvirker området og henvender sig særligt til studerende inden for dansk og international erhvervsret. Som supplement udgives også en lovsamling. Dansk erhvervsret skaber overblik over det danske domstolssystem ved bl.a. at redegøre for domstolenes organisation og fremgangsmåden ved behandlingen af civile retssager. Desuden gennemgås emner som eksempelvis forsikring, markedsføring, kreditaftaler og kaution. Med den foreliggende 12. udgave af lærebogen Dansk erhvervsret er fremstillingen ajourført, således at den afspejler gældende ret ved indgangen til 2017.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.