Sprogforum 66: Sproget på arbejde

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Search across all content

Digital textbooks

Sorry, you cannot buy this book in your region yet


Year:

2018

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788778675132

Publisher:

Roskilde Universitetsforlag

eISBN:

9788778675163

See details

About this book

Tidsskriftet Sprogforum  er ramme om en pædagogisk og teoretisk debat om fremmed- og andetsprogsundervisning. Her udveksler undervisere erfaringer og ideer på tværs af sprog, institutioner og traditioner - og forskere formidler deres undersøgelser og resultater for at bidrage til forøget viden og fornyelse. Temaet for dette nummer af Sprogforum er sproget på arbejde. Dette emne har i mange år været genstand for stor debat både på politisk niveau og blandt praktikere og undervisere. Det gælder ikke mindst i forbindelse med etableringen af uddannelsen i dansk som andetsprog omkring årtusindskiftet og udviklingen af ideen om ‘arbejdsmarkedsrettet sprogundervisning’. Men temanummeret handler ikke udelukkende om dansk som andetsprog da forholdet mellem ‘sprog’ og ‘arbejde’ også er relevant i forhold til fremmedsprogene, f.eks. hvad angår uddannelse og efteruddannelse i engelsk (og tysk, fransk eller spansk) som forberedelse til det flersprogede arbejdsmarked. Vi bringer desuden artikler om andetsprogsundervisning i Sverige og i Norge og om flersprogethed på norske byggepladser.

Get started with Lix

01

Search for your eBooks

Find your course material—by name, ISBN, author or publisher.

02

Download Lix

Get Lix for Windows, Mac or Linux to have all your eBooks in one place.

03

Get studying, asap

Set up your profile and hit the books (launch your app).

Study smarter with Lix

Take your studies to the next level and keep your textbooks, notes, and highlights all in one study app. Get started with Lix and get into the zone.