Ærkedansker - perkerdansker
eBook

Ærkedansker - perkerdansker - Morten Hansen Thorndal

Sorry, you cannot buy this book in your region yet

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Edition:

1

Publisher:

Forlaget Columbus

Language:

Danish

Year:

2013

ISBN:

978877901243

eISBN:

9788779701243

Book description

Bogen består af tre hovedkapitler, der belyser henholdsvis politiske, sociologiske og økonomiske udfordringer i forbindelse med integration af etniske minoriteter. Bogen kan anvendes på både C,B og A niveau. Den politiske del af bogen indeholder bl.a. en introduktion til diskursteori og efterfølgende en diskursanalyse af integrationsdebatten. Derudover indeholder den politiske del af bogen nogle overvejelser om de politiske partiers holdninger, vælgerholdninger, mediernes rolle mm. I den sociologiske del fokuserer bogen på de udfordringer, etniske minoriteter står overfor i forhold til socialisering og identitetsdannelse. Dette uddybes ved hjælp af bl.a. Pierre Bourdieus begreb om habitus og symbolsk vold og Axel Honneths synspunkter vedrørende anerkendelsens betydning. I den sidste del fokuseres der på etniske minoriteters tilknytning til det danske arbejdsmarked herunder er et delkapitel helliget Geert Hofsteedes overvejelser om kulturelle forskelle og deres betydning for manglende integration på arbejdsmarkedet. I tilknytning til bogen er der en hjemmeside, der indeholder en del materiale, som kan bruges i undervisningen.

How Lix Works

Get started in three simple steps

Find your Books

Search and find the textbooks you need for your courses. Often the books you need appear on your reading list from your professor.

As Cheap as Possible

Purchase the digital textbooks and save up to 60% compared to other places. We do this by cutting out the bookstores and webshops.

Download Lix

Download Lix for your laptop, tablet or mobile and start reading right away. No shipping, no more heavy backpacks, and a happier environment