Ærkedansker - perkerdansker

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Ærkedansker - perkerdansker

Ærkedansker - perkerdansker - Morten Hansen Thorndal

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

25.00 USD

Year:

2013

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

978877901243

Publisher:

Forlaget Columbus

eISBN:

9788779701243

See details

About this book

Bogen består af tre hovedkapitler, der belyser henholdsvis politiske, sociologiske og økonomiske udfordringer i forbindelse med integration af etniske minoriteter. Bogen kan anvendes på både C,B og A niveau. Den politiske del af bogen indeholder bl.a. en introduktion til diskursteori og efterfølgende en diskursanalyse af integrationsdebatten. Derudover indeholder den politiske del af bogen nogle overvejelser om de politiske partiers holdninger, vælgerholdninger, mediernes rolle mm. I den sociologiske del fokuserer bogen på de udfordringer, etniske minoriteter står overfor i forhold til socialisering og identitetsdannelse. Dette uddybes ved hjælp af bl.a. Pierre Bourdieus begreb om habitus og symbolsk vold og Axel Honneths synspunkter vedrørende anerkendelsens betydning. I den sidste del fokuseres der på etniske minoriteters tilknytning til det danske arbejdsmarked herunder er et delkapitel helliget Geert Hofsteedes overvejelser om kulturelle forskelle og deres betydning for manglende integration på arbejdsmarkedet. I tilknytning til bogen er der en hjemmeside, der indeholder en del materiale, som kan bruges i undervisningen.