Ærkedansker - perkerdansker: Morten Hansen Thorndal

Ærkedansker - perkerdansker: Morten Hansen Thorndal

ISBN

978877901243

eISBN

9788779701243

Edition

1

Year

2013

Publisher

Forlaget Columbus

Language

Danish

See description
Sorry, you cannot buy this book in your region yet
Access the book right away
Highlight and add notes
Find words fast with cross-search
Read offline

What is Lix?

Mac OS, Windows, Linux

iOS iPad

With Lix you get up to 60% off your textbooks. We cut out book stores and sell directly from publishers to give you the best price on your textbooks - and they are all digital.

We have made a study app that makes it easy for you to search, highlight and bring your textbooks on the go.

You won’t have to wait for delivery. You can access the book in the Lix app, right away.

Also, you save a tree Yes this is a tree

Who are we?

Lix is made for students by students. A team of former and current students (with a couple of drop-outs amongst us ) working to make textbooks digital and cheap for students like you.

It’s quite simple. We felt the pain, so we made our goal making it cheaper and easier to study.

No more expensive textbooks and heavy backpacks.

What is "Ærkedansker - perkerdansker" about?

Bogen består af tre hovedkapitler, der belyser henholdsvis politiske, sociologiske og økonomiske udfordringer i forbindelse med integration af etniske minoriteter. Bogen kan anvendes på både C,B og A niveau. Den politiske del af bogen indeholder bl.a. en introduktion til diskursteori og efterfølgende en diskursanalyse af integrationsdebatten. Derudover indeholder den politiske del af bogen nogle overvejelser om de politiske partiers holdninger, vælgerholdninger, mediernes rolle mm. I den sociologiske del fokuserer bogen på de udfordringer, etniske minoriteter står overfor i forhold til socialisering og identitetsdannelse. Dette uddybes ved hjælp af bl.a. Pierre Bourdieus begreb om habitus og symbolsk vold og Axel Honneths synspunkter vedrørende anerkendelsens betydning. I den sidste del fokuseres der på etniske minoriteters tilknytning til det danske arbejdsmarked herunder er et delkapitel helliget Geert Hofsteedes overvejelser om kulturelle forskelle og deres betydning for manglende integration på arbejdsmarkedet. I tilknytning til bogen er der en hjemmeside, der indeholder en del materiale, som kan bruges i undervisningen.