Politics ABC
eBook

Politics ABC - Gregers Friisberg

Sorry, you cannot buy this book in your region yet

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Edition:

1

Publisher:

Forlaget Columbus

Language:

English

Year:

2012

ISBN:

9788779701298

eISBN:

9788779701298

Book description

En række centrale politologiske begreber og temaer behandles i denne bog på de tre niveauer det drejer sig om: ideologier, demokrati, globalisering og dansk politik. Hertil kommer selvfølgelig centrale stofområder som politisk kommunikation, politiske systemer og betydningen af EU. Samtidig står de faglige kompetencer centralt i hvert kapitel hvad skal eleverne kunne efter at have arbejdet med kapitlet? Bogen tager således både kernestoffet og de faglige mål på ordet. Bogen består af 3 dele (C, B og A) og indeholder i alt 25 kapitler med en tydelig progression og hvert kapitel skåret i spiselige bidder. Det er en betingelse for køb af den engelske udgave i klassesæt, at skolen har købt et tilsvarende antal af den danske bogudgave. Politics ABC er en oversættelse af den danske lærebog Man kan have gavn af en samfundsfags-lærebog på engelsk hvis man - Som studerende vil lette overgangen fra gymnasiet til en videregående samfundsfaglig uddannelse der gør brug af meget engelsksproget materiale - Som lærer vil øge mulighederne for fagligt samspil mellem samfundsfag og engelsk, fx omkring amerikanske valg eller samfundsforhold i USA og Storbritannien - Som udlænding besøger Danmark og er interesseret i en politisk introduktion Oversættelsen er blevet til ud fra et behov for engelsksprogede lærebøger for det stigende antal klasser der bliver undervist i samfundsfag STX på engelsk. Den er blevet til med økonomisk støtte fra Tips og Lotto-midlerne og Columbus-fonden.

How Lix Works

Get started in three simple steps

Find your Books

Search and find the textbooks you need for your courses. Often the books you need appear on your reading list from your professor.

As Cheap as Possible

Purchase the digital textbooks and save up to 60% compared to other places. We do this by cutting out the bookstores and webshops.

Download Lix

Download Lix for your laptop, tablet or mobile and start reading right away. No shipping, no more heavy backpacks, and a happier environment