Politics ABC

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Politics ABC

Politics ABC - Gregers Friisberg

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

29.00 USD

Year:

2012

Language:

English

Edition:

1

ISBN:

9788779701298

Publisher:

Forlaget Columbus

eISBN:

9788779701298

See details

About this book

En række centrale politologiske begreber og temaer behandles i denne bog på de tre niveauer det drejer sig om: ideologier, demokrati, globalisering og dansk politik. Hertil kommer selvfølgelig centrale stofområder som politisk kommunikation, politiske systemer og betydningen af EU. Samtidig står de faglige kompetencer centralt i hvert kapitel hvad skal eleverne kunne efter at have arbejdet med kapitlet? Bogen tager således både kernestoffet og de faglige mål på ordet. Bogen består af 3 dele (C, B og A) og indeholder i alt 25 kapitler med en tydelig progression og hvert kapitel skåret i spiselige bidder. Det er en betingelse for køb af den engelske udgave i klassesæt, at skolen har købt et tilsvarende antal af den danske bogudgave. Politics ABC er en oversættelse af den danske lærebog Man kan have gavn af en samfundsfags-lærebog på engelsk hvis man - Som studerende vil lette overgangen fra gymnasiet til en videregående samfundsfaglig uddannelse der gør brug af meget engelsksproget materiale - Som lærer vil øge mulighederne for fagligt samspil mellem samfundsfag og engelsk, fx omkring amerikanske valg eller samfundsforhold i USA og Storbritannien - Som udlænding besøger Danmark og er interesseret i en politisk introduktion Oversættelsen er blevet til ud fra et behov for engelsksprogede lærebøger for det stigende antal klasser der bliver undervist i samfundsfag STX på engelsk. Den er blevet til med økonomisk støtte fra Tips og Lotto-midlerne og Columbus-fonden.