Economics ABC
eBook

Economics ABC - Per Henriksen

Sorry, you cannot buy this book in your region yet

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Edition:

1

Publisher:

Forlaget Columbus

Language:

English

Year:

2013

ISBN:

9788779701328

eISBN:

9788779701328

Book description

Er udkommet og kan fåes her i pdf-udgave hvor du skal bruge en særlig Pdf-reader. Den kan læses både på PC, Mac og iPad. Det er en betingelse for køb af den engelske udgave i klassesæt, at skolen har købt et tilsvarende antal af den danske bogudgave. I bogen er der en tydelig faglig progression ved at de 7 temaer: - Marked - Vækst - Velfærd - Ulighed - Den gode økonomi - Økonomisk politik - Globalisering Bogen vil dermed også være velegnet til valghold hvor samfundsfag løftes fra C- til B-niveau og B- til A-niveau. I bogens afslutning introduceres 5 temaer velegnet til samarbejde med matematik: - Fjernelse af moms på fødevarer - Skat og arbejdsudbud - Kinas økonomiske vækst - Boligmarkedet - Ulighedsmål I tilknytning til hvert kapitel er der på ColumbusWeb en omfattende mængde øvelser, forslag til projekter m.v. Hver del (C, B og A) er tilpasset timetallene på de tre niveauer og kapitlerne er skåret således at lektiemængden bliver passende. Endelig indeholder bogen et afsnit om økonomisk metode hvad det så end er? Man kan have gavn af en samfundsfags-lærebog på engelsk hvis man - Som studerende vil lette overgangen fra gymnasiet til en videregående samfundsfaglig uddannelse der gør brug af meget engelsksproget materiale - Som lærer vil øge mulighederne for fagligt samspil mellem samfundsfag og engelsk, fx omkring amerikanske valg eller samfundsforhold i USA og Storbritannien - Som udlænding besøger Danmark og er interesseret i en politisk introduktion Oversættelsen er blevet til ud fra et behov for engelsksprogede lærebøger for det stigende antal klasser der bliver undervist i samfundsfag STX på engelsk. Den er blevet til med økonomisk støtte fra Tips og Lotto-midlerne og Columbus-fonden.

How Lix Works

Get started in three simple steps

Find your Books

Search and find the textbooks you need for your courses. Often the books you need appear on your reading list from your professor.

As Cheap as Possible

Purchase the digital textbooks and save up to 60% compared to other places. We do this by cutting out the bookstores and webshops.

Download Lix

Download Lix for your laptop, tablet or mobile and start reading right away. No shipping, no more heavy backpacks, and a happier environment