Politik - kultur, konflikt og konsensus: Jesper Hjarsbæk Rasmussen

Politik - kultur, konflikt og konsensus: Jesper Hjarsbæk Rasmussen

ISBN

9788779702288

eISBN

9788779702288

Edition

1

Year

2013

Publisher

Forlaget Columbus

Language

Danish

See description
Sorry, you cannot buy this book in your region yet
Access the book right away
Highlight and add notes
Find words fast with cross-search
Read offline

What is Lix?

Mac OS, Windows, Linux

iOS iPad

With Lix you get up to 60% off your textbooks. We cut out book stores and sell directly from publishers to give you the best price on your textbooks - and they are all digital.

We have made a study app that makes it easy for you to search, highlight and bring your textbooks on the go.

You won’t have to wait for delivery. You can access the book in the Lix app, right away.

Also, you save a tree Yes this is a tree

Who are we?

Lix is made for students by students. A team of former and current students (with a couple of drop-outs amongst us ) working to make textbooks digital and cheap for students like you.

It’s quite simple. We felt the pain, so we made our goal making it cheaper and easier to study.

No more expensive textbooks and heavy backpacks.

What is "Politik - kultur, konflikt og konsensus" about?

Politik – kultur, konflikt og konsensus er et forsøg på at forene to af samfundsfags kernestofområder politik og sociologi. Bogen leverer med andre ord “politik classic”, men med et sociologisk tilsnit. Dermed bevæger bogen sig ind i den politiske sociologi. Politisk sociologi er den del af sociologien, der undersøger og analyserer relationen mellem politik og samfund, dvs. placerer politik i samfundsmæssig sammenhæng ved at analysere relationerne mellem sociale og politiske strukturer, institutioner og adfærd. Bogen går således i dybden med kernestoffet i samfundsfags grunddiscipliner. Samtidig bredes politikstoffet ud med sociologiske grunddiscipliner. Samtidig bredes kernestoffet ud med sociologiske teorier og begreber. Bogen sætter fokus på socialiseringens betydning for skabelsen af et lands politiske kultur og legitimitet og de politiske konsekvenser af sociale og kulturelle mønstre. Med cases om Storbritannien, Tyskland og USA kan eleverne undersøge og sammenligne, hvordan det konkret kommer til udtryk. Jesper Hjarsbæk Rasmussen er cand.mag. i historie og samfundsfag og lektor på Nyborg Gymnasium.