Ulighedens mange ansigter: Jakob Glenstrup Jensby,Peter Brøndum

Ulighedens mange ansigter: Jakob Glenstrup Jensby,Peter Brøndum

ISBN

9788779702332

eISBN

9788779702349

Edition

1

Year

2014

Publisher

Forlaget Columbus

Language

Danish

See description
Sorry, you cannot buy this book in your region yet
Access the book right away
Highlight and add notes
Find words fast with cross-search
Read offline

What is Lix?

Mac OS, Windows, Linux

iOS iPad

With Lix you get up to 60% off your textbooks. We cut out book stores and sell directly from publishers to give you the best price on your textbooks - and they are all digital.

We have made a study app that makes it easy for you to search, highlight and bring your textbooks on the go.

You won’t have to wait for delivery. You can access the book in the Lix app, right away.

Also, you save a tree Yes this is a tree

Who are we?

Lix is made for students by students. A team of former and current students (with a couple of drop-outs amongst us ) working to make textbooks digital and cheap for students like you.

It’s quite simple. We felt the pain, so we made our goal making it cheaper and easier to study.

No more expensive textbooks and heavy backpacks.

What is "Ulighedens mange ansigter" about?

Ulighedens mange ansigter er en tematisk grundbog til B- og A-niveau der giver forskellige perspektiver på både ulighed og social ulighed. Forfatterne bringer fagets centrale kernestof tydeligt i spil med mange forskellige problemstillinger fra både Danmark og Verden og kvalificerer på den måde et emne, der er omdrejningspunkt for både politiske og samfundsvidenskabelige diskussioner. Forholdet mellem ulighedens årsager og konsekvenser står centralt, ligesom et kapitel handler om mulige løsninger på ulighed. Jakob Glenstrup Jensby og Peter Brøndum er samfundsfagslærere på hhv. Marselisborg og Øregård Gymnasium. De underviser begge i fagdidaktisk kursus i samfundsfag.