Netværkssamfundet: Victor Bjørnstrup,Tobias Matthiesen,Oliver Boserup Skov

Netværkssamfundet: Victor Bjørnstrup,Tobias Matthiesen,Oliver Boserup Skov

ISBN

9788779702905

eISBN

9788779702530

Edition

2

Year

2015

Publisher

Forlaget Columbus

Language

Danish

See description
Sorry, you cannot buy this book in your region yet
Access the book right away
Highlight and add notes
Find words fast with cross-search
Read offline

What is Lix?

Mac OS, Windows, Linux

iOS iPad

With Lix you get up to 60% off your textbooks. We cut out book stores and sell directly from publishers to give you the best price on your textbooks - and they are all digital.

We have made a study app that makes it easy for you to search, highlight and bring your textbooks on the go.

You won’t have to wait for delivery. You can access the book in the Lix app, right away.

Also, you save a tree Yes this is a tree

Who are we?

Lix is made for students by students. A team of former and current students (with a couple of drop-outs amongst us ) working to make textbooks digital and cheap for students like you.

It’s quite simple. We felt the pain, so we made our goal making it cheaper and easier to study.

No more expensive textbooks and heavy backpacks.

What is "Netværkssamfundet" about?

Netværkssamfundet er kommet i en ny 2. udgave - nu med et kapitel om sociale medier og politisk kommunikation. Netværkssamfundet er ifølge forfatterne det samfund vi alle er en del af. I bogen behandles de nye sociale medier med anvendelse af sociologiske teorier. Hvad er et netværkssamfund? Hvad betyder det for identiteten og socialisationen? Castells, Goffmann, Giddens, Maffesoli, Hjarvard m.fl. kommer i spil til at forklare netværkssamfundets konsekvenser. Bogen indeholder en del empiri til at karakterisere netværkssamfundet og afsluttes med tre essays af diskuterende karakter: Er der tale om et frem- eller tilbageskridt? Bestil et roadshow! Roadshowet vil tage afsæt i bogens fokus i forhold til individets position og rolle som netværksmenneske i et konstant kommunikerende netværkssamfund og supplere og nuancere med aktuel empiri på området. Roadshowet er målrettet elevsiden og kan bruges som et fagligt relevant break i undervisningen eller som en afrunding på et undervisningsforløb om netværkssamfundet. I forhold til de faglige mål i samfundsfag vil roadshowet være med til at styrke elevernes evne i forhold til at: skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog på et fagligt grundlag forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier Bestil roadshowet og hold et levende, underholdende og fagligt velfunderet fællesarrangement, der uden tvivl vil ramme den virkelighed eleverne er en del af, og som derfor slår direkte ned i elevernes hverdag og selvforståelse.