I krig igen - Danmark og de nye krige 1990-2011

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

I krig igen - Danmark og de nye krige 1990-2011

I krig igen - Danmark og de nye krige 1990-2011 - Hans Branner

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

18.00 USD

Year:

2011

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788779701212

Publisher:

Forlaget Columbus

eISBN:

9788779702585

See details

About this book

Efter Den kolde Krig er Danmark for første gang siden 1864 igen blevet en krigsførende nation. I 6 kapitler gennemgår bogen krigen som fænomen, hidtidige danske holdninger til krig, og Danmarks deltagelse i de enkelte krige: Kuwait-krigen, krigene i ex-Jugoslavien, Irak-, Afghanistan- og Libyen-krigene. Kapitlerne belyser herigennem vigtige sider af dansk udenrigspolitiks historie efter 1990 ligesom centrale begreber forklares, som f.eks. nye krige, humanitær intervention, fredsskabelse, beslutningsproces. Bogen lægger op til diskussion af den danske krigsdeltagelse, bl.a. ved at belyse både ydre og indre forudsætninger for beslutningerne om deltagelse og ved at behandle kritikken af den nye aktivisme. På bogens hjemmeside præsenteres i tilknytning til hvert kapitel problemstillinger og kilder, der gør det muligt for eleverne at arbejde videre med stoffet.