Hvordan fungerer Den Europæiske Union?
eBook

Hvordan fungerer Den Europæiske Union? - Peter Nedergaard

Sorry, you cannot buy this book in your region yet

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Edition:

1

Publisher:

Forlaget Columbus

Language:

Danish

Year:

2013

ISBN:

9708779702172

eISBN:

9788779702639

Book description

Med 'Hvordan fungerer Den Europæiske Union?' får man overblik over, hvordan beslutninger træffes i EU. EU spiller en stor og stigende rolle for dansk politik og for dansk økonomi, fordi beslutninger her direkte eller indirekte også bestemmer hvordan Danmark fungerer. Professor Peter Nedergaard behandler i denne bog især beslutningsprocessen i EU. Ikke alene får man en gennemgang af de formelle institutioner, men også selve beslutningsprocessen, som illustreres med cases (REACH, Servicedirektiv, Importkvoter mod kinesiske tekstiler). Således får denne indviklede affære kød og blod. Måske får man lyst til at dykke endnu mere ned i disse sager enten i større opgaver eller i projekter? Den institutionelle gennemgang af arbejdsgangene i både Bruxelles og København får desuden et teoretisk løft. De klassiske integrationsteorier gennemgås sammen med nyere teori og kobles til den politiske praksis. Teorien kommer dermed i anvendelse. Endelig er der også en gennemgang af juraen bag EU.

How Lix Works

Get started in three simple steps

Find your Books

Search and find the textbooks you need for your courses. Often the books you need appear on your reading list from your professor.

As Cheap as Possible

Purchase the digital textbooks and save up to 60% compared to other places. We do this by cutting out the bookstores and webshops.

Download Lix

Download Lix for your laptop, tablet or mobile and start reading right away. No shipping, no more heavy backpacks, and a happier environment