Menneskerettigheder: Morten Hansen Thorndal,Gertrud Lindberg Tefre

Menneskerettigheder: Morten Hansen Thorndal,Gertrud Lindberg Tefre

ISBN

8779700349

eISBN

9788779702721

Edition

1

Year

2012

Publisher

Forlaget Columbus

Language

Danish

See description
Sorry, you cannot buy this book in your region yet
Access the book right away
Highlight and add notes
Find words fast with cross-search
Read offline

What is Lix?

Mac OS, Windows, Linux

iOS iPad

With Lix you get up to 60% off your textbooks. We cut out book stores and sell directly from publishers to give you the best price on your textbooks - and they are all digital.

We have made a study app that makes it easy for you to search, highlight and bring your textbooks on the go.

You won’t have to wait for delivery. You can access the book in the Lix app, right away.

Also, you save a tree Yes this is a tree

Who are we?

Lix is made for students by students. A team of former and current students (with a couple of drop-outs amongst us ) working to make textbooks digital and cheap for students like you.

It’s quite simple. We felt the pain, so we made our goal making it cheaper and easier to study.

No more expensive textbooks and heavy backpacks.

What is "Menneskerettigheder" about?

Menneskerettigheder og menneskerettighedernes status i det internationale samfund er en aktuel problemstilling, som jævnligt bliver diskuteret i verdenssamfundet. Begrebet menneskerettigheder anvendes i stigende grad som strategisk værktøj både på den internationale scene som argument for at gribe ind militært i en stat og i en dansk kontekst i forhold til bistands- og udenrigspolitik. Brud på eller forsvar for menneskerettigheder ligger ofte bag store verdensbegivenheder, og det synes derfor interessant at få klargjort, hvad der egentlig menes hermed. Det gælder både historisk, filosofisk og i praksis. Bogen er velegnet til bl.a. samarbejde mellem historie, religion, filosofi og samfundsfag.