Global politik

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Global politik

Global politik - Hans Branner

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

27.00 USD

Year:

2015

Language:

Danish

Edition:

3

ISBN:

9788779701137

Publisher:

Forlaget Columbus

eISBN:

9788779703223

See details

About this book

Både i Europa, Mellemøsten og på globalt plan er verden i disse år under hastig forandring. Bestselleren Global politik forklarer de grundlæggende ændringer, der finder sted, samtidig med at den introducerer faget International Politik. De væsentlige ændringer fra 2. til 3. udgave består i: Et fokus på de tre nøglebegreber magt, sikkerhed og globalisering. Begreberne er tre forskellige udgangspunkter til at forstå den verden, som den internationale politik udfolder sig i. Et større fokus på de seneste års begivenheder og udviklingstendenser. Begreber og teorier er i højere grad knyttet an til de aktuelle forhold som medierne har været optaget af, og som belyser de store, globale forandringer, som vi i disse år er vidner til. En forenklet struktur, der gør det muligt at dække kernestoffet ved brug af godt halvdelen af bogen. Den sidste tredjedel kan trækkes ind undervejs, hvis man ønsker yderligere fordybelse eller at gøre noget ekstra ud af gennemgangen. Bogen retter sig især mod undervisningen i samfundsfag i gymnasiet og HF, men vil også kunne anvendes i en række andre undervisningssammenhænge.