Samf på B
eBook

Samf på B - Victor Bjørnstrup,Tobias Matthiesen,Oliver Boserup Skov

Sorry, you cannot buy this book in your region yet

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Edition:

1

Publisher:

Forlaget Columbus

Language:

Danish

Year:

2016

ISBN:

9788779703315

eISBN:

9788779703353

Book description

Samf på B er en ny, gennemrevideret udgave af den populære klassiker B-bogen, som nu har fået tilføjet det sociologiske kernestof og er blevet gennemgående opdateret. Bogens indhold er udviklet i øjenhøjde med eleverne. Fester, medier og arbejde optager en stor del af elevernes tid, hvorfor vi har set det som en mission at prøve at udvikle en bog, der inviterer og motiverer eleverne til, i deres sparsomme fritid, at læse samfundsfagslektien. En grundsten i konceptet er tanken om såkaldte mundrette bidder, hvor eleverne skal læse fire til syv sider som lektie til hvert undervisningsmodul frem for det dobbelte. Selvom eleverne skal læse mindre, er kernestoffet i højsædet og leveret på en kort og interessant facon; for eksempel starter hvert kapitel med en begrundelse for, hvorfor man skal læse lektien og hvad det kan bruges til, og afsluttes med de såkaldte fede ord. Indholdet dækker de traditionelle begreber i politik, økonomi og sociologi. Bogen er inddelt i syv temaer. Tema 1, “Synopsis - din guide til eksamen”, giver eleven en skarp indføring i, hvad der forventes til eksamen. Tema 2, “Identitet i det senmoderne”, omhandler aspekterne socialisering, identitet, samfundstyper, teorier om det senmoderne samfund og sociale medier. Tema 3, “Social ulighed og det multikulturelle samfund", omhandler social ulighed og kulturelle mønstre. Tema 4, “Hvem har den politiske magt”, afdækker politik, demokrati, magt, medier, EU og menneskerettigheder. Tema 5 “Ideologi og velfærd” bringer eleven gennem de politiske ideologier, velfærdsmodeller og udfordringer for velfærdsstaten. Tema 6, “Partier og vælgere” kigger på politiske partier under forandring og vælgeradfærd under forandring. Afslutningsvis gennemgår tema 7 grundbegreber inden for økonomiens verden - udbud og efterspørgsel, det økonomiske kredsløb, de samfundsøkonomiske mål, de økonomiske politikker og EUs betydning herfor såvel som globaliseringens betydning for dansk økonomi. Kernestofsmæssigt dækker Samf på B disciplinerne politik, økonomi og sociologi. Bogen dækker på den måde de mere interesserede samt de mindre interesserede samfundsfagselevers behov. En væsentlig intention med bogen er at kombinere det konkrete, specifikke kernestof med udbredt anvendelse af supplerende. Hertil kan den omfattende hjemmeside bistå såvel lærere som elever. Om forfatterne: Oliver Boserup Skov, cand.mag, er lektor ved Munkensdam Gymnasium i samfundsfag og medforfatter på den populære grundbog B-bogen (3. udgave, Columbus 2013) og temabog Hooligan (2. udgave, Columbus 2013). Victor Bjørnstrup, cand.scient.pol., er adjunkt i samfundsfag ved Falkonergårdens Gymnasium. Tobias Matthiesen, cand. comm., er freelancejournalist med tilknytning til Dagbladet Børsen. De tre har tidligere skrevet bøgerne Netværkssamfundet (Columbus 2012) og Velfærdsstaten under pres (Columbus 2015)

How Lix Works

Get started in three simple steps

Find your Books

Search and find the textbooks you need for your courses. Often the books you need appear on your reading list from your professor.

As Cheap as Possible

Purchase the digital textbooks and save up to 60% compared to other places. We do this by cutting out the bookstores and webshops.

Download Lix

Download Lix for your laptop, tablet or mobile and start reading right away. No shipping, no more heavy backpacks, and a happier environment