Psykologi

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Psykologi

Psykologi - fra celle til selfie

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

38.00 USD

Year:

2016

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788779702899

Publisher:

Forlaget Columbus

eISBN:

9788779703421

See details

About this book

Psykologi – fra celle til selfie er tilpasset læreplanen i Psykologi C på ungdomsuddannelserne, således at de fire obligatoriske hovedområder dækkes. Derudover er der tre andre spændende områder. Bogen kan også anvendes til stofområder på B-niveau og til brug i tværfagligt samarbejde. Den er skrevet af en biolog med sidefag i idræt og retorik samt en humanist og sprogmand med en faible for samfundsvidenskab og med mange års psykologiundervisning bag sig. Forfatterne har søgt at honorere de krav og den kultur, som bor i de tre akademiske fakulteter: humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Med titlens alliteration mellem ”celle” og ”selfie” ønsker forfatterne at signalere, at biologi, hjerneforskning, traditionel psykologi og det selvmonitorerende individ i det senmoderne samfund hænger sammen. Der er en god balance mellem ældre psykologiske teorier, f.eks. behaviorisme og humanistisk psykologi, og nyere, f.eks. positiv psykologi, radikaliseringsteori og neuropsykologi. Psykologi er et bredt fag, og bogen behandler psykologiske fænomener ud fra forskellige forståelsesmodeller. Biologiske aspekter inddrages i vidt omfang, og de store videnskabelige landvindinger inden for udforskningen af hjernen inddrages overalt i bogen, hvor moderne hjerneforskning kan bidrage med supplerende viden. Bogens bredde og didaktiske sigte gør den oplagt til selvstudium såvel som undervisning på mellemlange uddannelser, højskoler, efterskoler og aftenskoler – ud over gymnasiet og hf.