Migration: en verden i bevægelse

Migration: en verden i bevægelse

ISBN

9788779703179

eISBN

9788779703483

Edition

1

Year

2016

Publisher

Forlaget Columbus

Language

Danish

See description
Sorry, you cannot buy this book in your region yet
Access the book right away
Highlight and add notes
Find words fast with cross-search
Read offline

What is Lix?

Mac OS, Windows, Linux

iOS iPad

With Lix you get up to 60% off your textbooks. We cut out book stores and sell directly from publishers to give you the best price on your textbooks - and they are all digital.

We have made a study app that makes it easy for you to search, highlight and bring your textbooks on the go.

You won’t have to wait for delivery. You can access the book in the Lix app, right away.

Also, you save a tree Yes this is a tree

Who are we?

Lix is made for students by students. A team of former and current students (with a couple of drop-outs amongst us ) working to make textbooks digital and cheap for students like you.

It’s quite simple. We felt the pain, so we made our goal making it cheaper and easier to study.

No more expensive textbooks and heavy backpacks.

What is "Migration" about?

Bogen giver en grundig introduktion til fænomenet migration. Der redegøres for de vigtigste teoridannelser, bl.a. integrationsteori, netværksteori, teorier om transnationale fællesskaber og transnational, global økonomi, sikkerhedsgørelse samt det fleksible menneske. Frankrig, Italien, Grækenland og USA inddrages som eksempler på modtagerlande. Mexico og Marokko som eksempler på afsenderlande. På denne måde tilbyder bogen rammer for undersøgelser, analyser og diskussioner i fagene samfundsfag, engelsk, fransk, spansk og italiensk samt til SRO, SRP, AT og i forbindelse med studieture. Gennem enkelte menneskeskæbner, kort, tal, statistik og facts beskrives migration som et grundlæggende menneskeligt vilkår, hvis omfang og intensitet er påvirket af skiftende økonomiske og politiske konjunkturer. Bogen tager afsæt i, hvad eleverne selv kan opleve som turister: Globaliseringens gyldne løfter om en grænseløs verden, som åbner sig gæstfrit for dem som turister - og for en elite bestående af internationale rådgivere og teknokrater. Men for migrantarbejdere fra fattige lande er der sat håndgribelige grænser for gæstfriheden, og for hvem, der frit kan krydse grænser mellem lande, som har ret til at slå sig ned og søge at skabe en tryg tilværelse, der hvor de ønsker. Niels Boel er journalist og foredragsholder på gymnasier rundt i landet. Han har tidligere udgivet ”Det nye Latinamerika” (sammen med Finn Rasmussen).