The Writer

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

The Writer

The Writer - Håndbog til engelsk

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

14.00 USD

Year:

2017

Language:

Danish

Edition:

1

ISBN:

9788779703711

Publisher:

Forlaget Columbus

eISBN:

9788779703766

See details

About this book

The Writer er en overskuelig og anvendelig håndbog, som eleverne kan bruge, når de skriver. Samtidig giver den en række gode råd til, hvordan man tilrettelægger sin skriveproces. Det er ikke nemt at mestre skriftlig engelsk. Særligt det analytiske essay er en svær genre, og eleverne mister nemt overblikket over alle de forskellige delelementer, som karakteriserer et godt essay. Med afsnit om kilder er bogen selvskrevet til brug ved digital skriftlig eksamen og i arbejdet med elevernes materialebevidsthed med særligt fokus på nettet. Eleven kan læse bogen fra ende til anden eller bruge den som opslagsværk. Læreren kan bruge de enkelte afsnit som udgangspunkt for mindre afleveringer og skriveøvelser på klassen. I forbindelse med opgaveretning kan henvisninger til sidetal i bogen være hurtig og nyttig feedback til eleverne.