Det politiske Europa

Book features

Digital textbooks

Search across all content

Highlights and notes

Det politiske Europa

Det politiske Europa - en grundbog om EU

Search across all content

Digital textbooks

Lix price:

23.00 USD

Year:

2017

Language:

Danish

Edition:

3

ISBN:

9788779703797

Publisher:

Forlaget Columbus

eISBN:

9788779703827

See details

About this book

Når forandringer sker hurtigt, er bøgerne uundværlige til at forstå en kaotisk verden og give et perspektiv på begivenhederne. Det gælder i særlig grad Den Europæiske Union. 3. udgave af den klassiske EU-grundbog, Det politiske Europa, er grundlæggende en helt ny bog. Strukturen er ændret, således at det centrale og obligatoriske EU-stof er dækket ind i et stort indledende kapitel 1. Her gives en samlet oversigt i koncentreret, men alligevel diskuterende form af de vigtigste principper bag EU samt af EU's opbygning, politikområder og vigtigste aktuelle udfordringer. Kapitlerne 2-6 giver mulighed for at gå i dybden med temaer ud fra eget valg. Nyt her er især kapitel 5, hvor der skelnes mellem fire store kriser, der i dag præger EU-samarbejdet. I kapitel 4 føres udviklingen på fire vigtige politikområde à jour. Kapitel 7 indeholder som hidtil en gennemgang af Danmarks forhold til EU – nu i opdateret form.